Nemokamas pristatymas nuo 70€

Privatumo politika

www.keturkojams.lt

Rinkdama, naudodamasi ir tvarkydama asmens duomenis www,keturkojams.lt laikosi Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo.

Gali būti renkami šie duomenys:

 • VARDAS, PAVARDĖ
 • KONTAKTINĖ INFORMACIJA (TELEFONAS, E. PAŠTO ADRESAS)
 • GYVENAMASIS ADRESAS
 • INFORMACIJĄ APIE JŪSŲ APSILANKYMUS ŠIOJE INTERNETO SVETAINĖJE (JŪSŲ IP ADRESĄ, GEOGRAFINĘ VIETĄ, NARŠYKLĖS TIPĄ, PUSLAPIŲ ŽIŪRĖJIMŲ SKAIČIŲ)
 • BET KOKIĄ KITĄ INFORMACIJĄ, KURIĄ JŪS SAVO PASIRINKIMU SIUNČIATE MUMS

Surinkti asmens duomenys naudojami:

 • SUSISIEKTI PASIŪLYMUI PATEIKTI
 • SANDORIUI SUDARYTI
 • SANDORIO VYKDYMUI
 • PRODUKTŲ AR  PASLAUGŲ GERINIMO ANALIZEI
 • PAGALBOS PASLAUGŲ UŽTIKRINIMUI

Klientų asmens duomenys renkami iš šių šaltinių:

 • TEIKIANT UŽSAKYMUS, SUDARANT SUTARTIS
 • PILDANT PARAIŠKAS ŠIOJE INTERNETO SVETAINĖJE PATEIKTA INFORMACIJA
 • INFORMACIJA IŠ VIEŠŲ DUOMENŲ BAZIŲ (REGISTRŲ)

Mes neerenkame ir nereikalaujame asmens duomenų iš trečiųjų šalių.
Nerenkame tų asmens duomenų, kurie pagal asmens duomenų apsaugos įstatymą laikomi slaptais.
Iš klientų gauti duomenys tvarkomi Europos Ekonominės erdvės šalyse.
Duomenis tvarko www.keturkojams.lt

Klientų asmens duomenys gali būti siunčiami:

 • MOKESČIŲ IR MUITINĖS INSTITUCIJOMS, POLICIJAI IR KITOMS VALSTYBINĖMS ĮSTAIGOMS – TIEK, KIEK BŪTINA IR LAIKANTIS ĮSTATYMŲ
 • Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.” 

Nesvarbu, kur ar kam pateikiami asmens duomenys arba kur suteikiama prieiga prie jų, mes užtikriname Lietuvos Respublikoje surinktų asmens duomenų apsaugą pagal asmens duomenų apsaugos įstatymo reikalavimus. Patvirtiname, kad surinkti asmens duomenys nebus pateikti viešai. Patvirtiname, kad asmens duomenys bus tvarkomi laikantis teisėtumo, tikslingumo, minimalumo, vartojimo apribojimo, duomenų kokybės, saugumo ir individualaus dalyvavimo principų.

Mūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindai yra:

 • TEISĖTI INTERESAI
 • SUTARČIŲ VYKDYMAS
 • PAREIGŲ PAGAL TAIKOMUS TEISĖS AKTUS VYKDYMAS

Klientai turi teisę reikalauti:

 • IŠTAISYTI JO ASMENS DUOMENIS, JEIGU JIE YRA NETEISINGI, NEIŠSAMŪS ARBA NETIKSLŪS;
 • NESUTIKTI, KAD BŪTŲ TVARKOMI JO ASMENS DUOMENYS, JEIGU ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAS YRA TEISĖTI INTERESAI, ĮSKAITANT PROFILIAVIMĄ TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS;
 • REIKALAUTI IŠTRINTI JO ASMENS DUOMENIS, KURIE YRA TVARKOMI TIK SU JO SUTIKIMU, JEI KLIENTAS ATŠAUKIA ATITINKAMĄ SUTIKIMĄ (ŠI TEISĖ NETAIKOMA, JEI ASMENS DUOMENYS, KURIUOS PRAŠOMA IŠTRINTI, YRA TVARKOMI IR KITU TEISINIU PAGRINDU, TOKIU KAIP TVARKYMAS BŪTINAS SUTARTIES VYKDYMUI ARBA YRA PAREIGOS PAGAL TAIKOMUS TEISĖS AKTUS VYKDYMAS);
 • GAUTI INFORMACIJĄ APIE TAI, AR BENDROVĖ TVARKO JO ASMENS DUOMENIS IR, JEI TAIP, SUSIPAŽINTI SU JAIS,
 • GAUTI JO PATIES PATEIKTUS ASMENS DUOMENIS, KURIE YRA TVARKOMI JO SUTIKIMO AR SUTARTIES VYKDYMO PAGRINDU, RAŠTU AR BENDRAI NAUDOJAMA ELEKTRONINE FORMA IR, JEI ĮMANOMA, PERDUOTI TOKIUS DUOMENIS KITAM PASLAUGŲ TEIKĖJUI (DUOMENŲ PERKELIAMUMAS);
 • ATŠAUKTI SAVO SUTIKIMĄ TVARKYTI ASMENS DUOMENIS;
 • PATEIKTI SKUNDĄ DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO VALSTYBINEI DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJAI, KURIOS INTERNETO SVETAINĖS ADRESAS WWW.ADA.LT, JEI FIZINIS ASMUO MANO, KAD JO ASMENS DUOMENYS TVARKOMI PAŽEIDŽIANT JO TEISES IR TEISĖTUS INTERESUS PAGAL TAIKOMUS TEISĖS AKTUS.

  Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.” 

Jei nenorite, kad jūsų duomenys būtų naudojami anksčiau minėtais būdais, prašom atsiųsti mums laisvos formos prašymą el. paštu: info@keturkojams.lt

Naudodamasis www,keturkojams.lt paslaugomis, įgydamas prekes Klientas patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis sąlygomis, ir sutinka, kad jo asmens duomenys bus naudojami, tvarkomi ir siunčiami šiose sąlygose nustatyta tvarka.

0
0